Forretningsidé

Investeringsselskabet Luxor A/S har sit strategiske fokus på investering i rentebærende værdipapirer og ejendomme. Der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer.

Med udgangspunkt i mere end 30 års erfaring med investeringer har Investeringsselskabet Luxor A/S opbygget og udviklet et børsnoteret selskab, der søger at tilsikre aktionærerne et optimalt afkast med en afvejet risiko.

Aktionærer i Investeringsselskabet Luxor A/S har således mulighed for med en acceptabel risiko at gå ind i et attraktivt marked med et tilfredsstillende effektivt afkast efter skat.

Selskabets konsolideringspolitik har altid været konservativ, hvilket er aktionærernes sikkerhed for, at selv kraftige ændringer i rentestrukturen og/eller valutarelationer mellem Danmark og omverdenen ikke kommer til at ryste selskabet.

Selskabet udnytter, i det omfang det er fornuftigt, de gode muligheder, der er for at forøge egenkapitalafkastet gennem gearing, dvs. køb af aktiver på basis af lånte midler. Gearingen udnyttes i det omfang, det er muligt at købe fornuftige aktiver. Det er selskabets politik, at der arbejdes med en finansiel gearing på optil 2 gange selskabets egenkapital.