Disclamer

Indholdet på Investeringsselskabet Luxor A/S’ hjemmeside præsenteres udelukkende til informationsformål og indeholder ikke råd eller anbefalinger af nogen art.

Begrænsninger vedrørende oplysningerne

Investeringsselskabet Luxor A/S giver ingen erklæring eller garanti med hensyn til oplysningernes fuldstændighed, nøjagtighed, tilgængelighed eller overholdelse af gældende love.

Fraskrivelse af ansvar

Investeringsselskabet Luxor A/S påtager sig ikke ansvar for eventuel skade som følge af adgang til eller manglende adgang til denne hjemmeside eller som følge af, at der handles i tillid til oplysningerne på hjemmesiden. Investeringsselskabet Luxor A/S fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte og/eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste eller enhver anden form for tab eller skade.

Investeringsselskabet Luxor A/S forbeholder sig ret til at ændre, erstatte eller slette dele af indholdet og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på hjemmesiden til enhver tid og efter eget skøn.

Ejendomsret

Indholdet af denne hjemmeside tilhører Investeringsselskabet Luxor A/S og er beskyttet af ophavsretslovgivningen.