Velkommen til Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S er et børsnoteret investeringsselskab, der foretager anlægsinvesteringer for egen- og fremmed kapital. Selskabets hovedaktivitet er fordelt på rentebærende fordringer og ejendomme. Der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer.

Selskabets overordnede målsætning er at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til aktionærerne gennem anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital inden for de fastlagte rammer for risiko.

 

- - - o 0 o - - -

Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes den 27. januar 2017 kl. 14.00 hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

 

Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest den 16. december 2016.

 

11. oktober 2016