Velkommen til Investeringsselskabet Luxor A/S

 

Investeringsselskabet Luxor A/S er et børsnoterede selskab med hovedaktiviteter, der er fordelt på rentebærende værdipapirer og ejendomme, hvor der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer.

Selskabets overordnede målsætning er at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til aktionærerne gennem anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital inden for de fastlagte rammer for risiko.

Investeringsselskabet Luxor A/S har i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde tilladelse til at investere i pantebreve, obligationer og ejendomme samt en dispensation til at kunne forvalte aktier modtaget i forbindelse med at en erhvervsobligation i porteføljen bliver helt eller delvis konverteret til aktier.

 

- - - o 0 o - - -

Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes den 26. januar 2018 kl. 15.00 hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

 

Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest den 15. december 2017.

 

25. september 2017