Velkommen til Investeringsselskabet Luxor A/S

Investeringsselskabet Luxor A/S er et børsnoteret investeringsselskab, der foretager anlægsinvesteringer for egen- og fremmed kapital. Selskabets hovedaktivitet er fordelt på værdipapirer og ejendomme. Der arbejdes med en fleksibel investeringsstrategi inden for en række konkrete investeringsrammer.

Selskabets overordnede målsætning er at skabe det bedst mulige langsigtede afkast til aktionærerne gennem anlægsinvesteringer for egen- og fremmedkapital inden for de fastlagte rammer for risiko.

 

Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes den 28. januar 2016 kl. 14.00 hos PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup.

 

Selvstændige forslag, som aktionærer måtte ønske behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være anmeldt skriftligt for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest den 17. december 2015.

 

13. november 2015

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 28. januar 2016

Fuldmagt