Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder følgende ledelseshverv i såvel danske som udenlandske erhvervsvirksomheder bortset fra 100%-ejede dattervirksomheder. 

(D) Direktør, (BF) Bestyrelsesformand, (B) Bestyrelsesmedlem, (BD) Bestyrelsesmedlem og direktør, (AC) Formand for Audit Committee, (E) ejer. (M/K) M (mand) K (kvinde)

 

 

Direktør Steffen Heegaard:           Født 1959.

Bestyrelsesformand (M)                Indtrådt i bestyrelsen 2008.

                                                   Beskæftigelse:

                                                   Professionelt bestyrelsesmedlem og investor

                                                   Kompetencer:

                                                   Steffen Heegaard har mere end 30 års erfaring med Investor Relation,

                                                   markedskommunikation og ESG i Topdanmark, hvor han var Head of Investor

                                                   Relations, Communications og ESG, Executive samt Vice President i Topdanmark.

                                                   Uddannelse:

                                                   Cand.merc. fir. - CBS

                                                   Board Leadership Masterclass, CBS 

                                                   Ledelseshverv:                                                                               

                                                   Janica A/S (BF), Penneo A/S (B), DBA-2 ApS (BD), Nordic Fintech ApS (D), HC

                                                   Andersen Capital 2 ApS (B), Radiobotics Invest ApS (D), Flowering ApS (BF)                                                      

                                                   Bestyrelseshonorar 2023/24 tkr. 360.

                                                   Er ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem som følge af anciennitet.

                                                   Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 62.800.

                                                   Udløb af valgperiode: Januar 2025

 

Direktør Michael Hedegaard           Født 1969.

Lyng:                                           Indtrådt i bestyrelsen 2013.                                                    

Bestyrelsesmedlem (M)                  Beskæftigelse: 

                                                    Professionelt bestyrelses- og komitémedlem, rådgiver samt investor 

                                                    Kompetencer:

                                                    Michael Hedegaard Lyng har mere end 20 års erfaring som CEO og CFO i børsnoterede

                                                    selskaber i forskellige sektorer samt mere end 20 års erfaring som bestyrelses- og komi-

                                                    témedlem i en række noterede og ikke noterede selskaber. Michael Hedegaard Lyng har

                                                    særlige kompetencer inden for regnskab, økonomistyring, revision-, risiko og compliance,

                                                    kapitalmarkeder samt finansiering. 

                                                    Uddannelse:

                                                    Cand.merc.aud. - CBS

                                                     MBA @ IMD, Switzerland

                                                      Executive Coach, ACC ICF @ Grow2                                                        

                                                      Ledelseshverv:

                                                      Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BF og AC).

                                                      Elektro-Isola A/S (B), Mesco Denmark A/S (B), Jane Kønig A/S (BF), NB Bespoke

                                                      Kitchens ApS (D), The PT Gym ApS (D), Lyng Invest Holding ApS (D), Lyng og

                                                      Leander ApS (BF), Lumske Holding ApS (D), Challenge 2019 ApS (D). Kadeau ApS (BF)                                                        

                                                      Bestyrelseshonorar 2023/24 tkr. 180.

                                                      Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

                                                      Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 0.

                                                      Udløb af valgperiode: Januar 2025

 

Partner Jens Peter Leschly                 Født i 1964.

Neergaard:

Bestyrelsesmedlem (M)                     Beskæftigelse:


                                                       Partner i Leschly & Neergaard Family Office samt professionelt bestyrelses- og komitémedlem samt rådgiver.

                                                       Kompetencer:
                                                       Jens Peter Leschly Neergaard har mere end 35 års erfaring i den finansielle sektor både i Danmark og internationalt,

                                                       herunder en ansættelse i Danske Bank i forskellige stillinger, bl.a. Global Head of Danske Markets og Global head of

                                                       International Banking samt en række danske og internationale bestyrelses- komité- og rådgivningsposter.

                                                       Jens Peter Leschly Neergaard har særlige kompetencer inden for nationale og internationale kapitalmarkeder

                                                        samt finansiering.

                                                       Uddannelse:

                                                       CBS – International Business

                                                       London Business School – Investment Management Program

                                                       Insead – Young Managers Program, Leadership

                                                       The Wharton School – Advanced Management Program, Business
                                                       Harvard Business School – Advanced Management Program, Business
                                                       CBS – Board Leadership Masterclass
                                                       

                                                        Ledelseshverv:

                                                        Danish Financial Benchmark Facility ApS (CC), Qblue Balance, Copenhagen (BF), Kvasir Technologies,

                                                        London, UK (B),

                                                        Lunar Bank, Copenhagen (B), Noviscient, Singapore, (A), Alkymi, New York, US (AB), Leschly & Neergaard,

                                                        Copenhagen, (Partner), Airfinity Ltd., London, UK (BF)

                                                        Bestyrelseshonorar 2023/24 tkr. 180.

                                                        Uafhængigt bestyrelsesmedlem.

                                                        Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 0. 

                                                         Udløb af valgperiode: Januar 2025

 

Direktør Jannik Rolf Larsen:                Født 1969.   

Direktion (M)                                     Indtrådt i direktionen: 2015.

                                                        Ledelseshverv:

                                                        Dansk Industri Holding A/S (B og D), Neralda Holding ApS (D), J Rolf Larsen Holding ApS (D).

                                                        Antal aktier i Investeringsselskabet Luxor A/S nom. kr. 200.000 og nom.

                                                        kr. 42.823.900 gennem ejerskabet af Neralda Holding ApS.