Anbefalinger om god selskabsledelse

Bestyrelsen i Investeringsselskabet Luxor A/S har forholdt sig til OMX Den Nordiske Børs København A/S' "Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark". Ved at følge eller forklare lever selskabet op til OMX Den Nordiske Børs København A/S' oplysningsforpligtelser. Enkelte anbefalinger har bestyrelsen valgt kun at følge delvist, selskabet følger således størstedelen af anbefalingerne.