Alle spørgsmål eller kommentarer vedrørende Investeringsselskabet Luxor A/S bedes rettet til:

Investeringsselskabet Luxor A/S
Frederiksborggade 50, 4. sal
1360 København K

Telefon: 33 32 50 15
Telefax: 33 12 41 70

E-mail: luxor@luxor.dk
Web: http://www.luxor.dk

CVR. nr.: 49 63 99 10

LEI-kode: 213800RPOLXUUMNKIM33

Hjemsted: København

Selskabets aktiekapital er opdelt i A-aktier (nom. kr. 17.5 mill) og B-aktier (nom. kr. 82.5 mill). B-aktierne er noteret på OMX Den Nordiske Børs København A/S under fondskoden DK0010213628.